Międzynarodowa Konferencja Naukowa Straży Miejskiej

         

        W tym roku Straż Miejska Miasta Krakowa obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Z tej okazji podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu międzynarodowej konferencji pt. „Strażnik Miejski, czyli kto? Tożsamość zawodowa strażników miejskich dziś i jutro.” Tegoroczny jubileusz stwarza niepowtarzalną okazję do omówienia normatywnych, społecznych i psychologicznych aspektów funkcjonowania straży gminnych oraz ich przyszłej roli w lokalnych systemach bezpieczeństwa. W ramach obrad przewidziane zostały zarówno prelekcje indywidualne, jak i panele dyskusyjne. Te ostatnie poświęcone będą doświadczeniom wybranych straży miejskich z Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie profilaktyki w szkołach, ochrony środowiska oraz wykorzystania nowych technologii. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również wyniki badań ilościowych i jakościowych dotyczących tożsamości zawodowej strażników miejskich oraz ich satysfakcji z pracy, stresu i wypalenia zawodowego. 
        Adresatami konferencji są pracownicy naukowi, działacze samorządu terytorialnego, urzędnicy administracji rządowej, przedstawiciele straży miejskich i politycy oraz posłowie i senatorowie, a także dziennikarze i publicyści. Jestem przekonany, że zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy odniosą ogromną korzyść z obecności przedstawiciela Uniwersytetu Jagiellońskiego na tej konferencji.
          Konferencja objęta jest Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Gorąco liczymy na udział Państwa w naszej konferencji oraz na wymianę cennych doświadczeń, które będziemy mogli wykorzystać dla podniesienia bezpieczeństwa w naszych miastach.