Program konferencji 

4 Listopada 2021 - Dzień I
9:00-9:30
Otwarcie konferencji
Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa,
Jerzy Mądrzyk Komendant Straży Miejskiej
prof. dr hab. Piotr Jedynak  Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej
09:30-10:30
Wstęp i dyskusja na temat tożsamości strażnika miejskiego
Witold Krupiarz, Andrzej Kacperek, Piotr Pankanin  
10:30-11:00
Przerwa kawowa
11:00-11:45
Wizerunek i tożsamość zawodowa krakowskich strażników miejskich (metaanaliza badań ilościowych i wywiady pogłębione)
Michał Chrzanowski  
11:45-12:30
Tożsamość i satysfakcja zawodowa strażników miejskich w świetle badań ankietowych
Dr Michalina Szafrańska, Łukasz Dziura 
12:30-13:00
Stres i wypalenie zawodowe w pracy strażników miejskich - prezentacja wyników badań
Dr hab. Roman Dorczak  prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
13:00-14:00
Lunch
14:00-16:00
Panel dyskusyjny:Problemy i wyzwania strażników gminnych w krajach postsocjalistycznych
Moderator: Dr hab. Janina Czapska prof. UJ, Zakład Socjologii Prawa, Uniwersytet Jagielloński
Paneliści:
Prof. Želimir Kešetović Wydział Studiów nad Bezpieczeństwem, Uniwersytet w Belgradzie
Dr Andrej Sotlar* Wydział Nauk o Sądownictwie Karnym i Bezpieczeństwie, Uniwersytet w Mariborze 
Dr Arkadiusz Nyzio Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Artur Hołubiczko  Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP
5 Listopada 2021 - Dzień II
9:15-10:45
Panel dyskusyjny:Profilaktyka w szkołach
Moderator: Dr hab. Roman Dorczak prof. UJ Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński 
10:45-11:15
Przerwa kawowa
11:15-12:45
Panel dyskusyjny: Ochrona środowiska  
Moderator: Piotr Kościelny Komendant Straży Miejskiej Wrocławia
Paneliści: Przedstawiciele straży miejskich w Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu
12:45-13:30
Lunch
13:30-15:00
Panel dyskusyjny: Nowe technologie w pracy strażników gminnych
Moderator: Łukasz Dziura Katedra Socjologii Prawa, Uniwersytet Jagielloński
Paneliści:
Prof. Christián László Wydział Bezpieczeństwa Prywatnego i Egzekwowania Prawa przez Samorządy Lokalne, Krajowy Uniwersytet Służby Publicznej,
Dr Miha Dvojmoč* Wydział Nauk o Sądownictwie Karnym i Bezpieczeństwie, Uniwersytet w Mariborze 
15:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji

* udział on-line
dd
d